TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN QUẬN TÂN BÌNH
Thứ sáu, 27/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 1078

NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 3

Bài Toán: Hình tròn, tâm, đường kính

https://www.youtube.com/watch?v=zaDUhDxLe2k&feature=youtu.be

 

Bài: Phép trừ các số trong phạm vi 100000

https://www.youtube.com/watch?v=m54xU6uu6v0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1QKyRcZdn_PL0YgIo5Omk4w2odtCHRlSDqiLDE6GVOU2ZHSrXFAOgPg3s


Bài: Nói, viết về một người lao động trí óc

https://www.youtube.com/watch?v=wFJy8KsdrlQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR30h9u2AwA97eVCVlyd2U_5NlgzVzm-fcjsho4IFi2BNqlkNVK9tai8C7g

 

Bài: Thực hành xem đồng hồ

https://www.youtube.com/watch?v=PwaLeaiLYNA&feature=youtu.be

 

Bài: Tiền Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=inyTh-9FySc&feature=youtu.be

 

Bài: Làm quen với chữ số La Mã

https://www.youtube.com/watch?v=il9GqseJ-q8&feature=youtu.be


Clip về các hoạt động nghệ thuật

https://www.youtube.com/watch?v=-iyKgDjPE38&feature=youtu.be

 

Toán: Làm quen với thống kê số liệu

https://www.youtube.com/watch?v=fuaYzCMbXY4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dqGED2nlZ0w&feature=youtu.be

 

Toán: Các số có năm chữ số

https://www.youtube.com/watch?v=pjmFRsrWPsE&feature=youtu.be

 

Toán: Số 100 000 - Luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=v3SS3cLRlGU&feature=youtu.be

 

TLV: Kể về một lễ hội mà em biết

https://www.youtube.com/watch?v=-OISKknpZP8&feature=youtu.be

 

Đạo đức: Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác

https://www.youtube.com/watch?v=AKaAZaOKE-Q&feature=youtu.be

 

TNXH: Chim

https://www.youtube.com/watch?v=YjXQUJ9dxBw&feature=youtu.be

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88