TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN QUẬN TÂN BÌNH

Có 30 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

68KH-TQTuVăn bảnadmin04-05-2022
2 Kế hoạch công tác tháng 4.2022

(Tải File đính kèm)

50/KH-TQTuVăn bảnadmin10-04-2022
3 Kế hoạch công tác tháng 3.2022

(Tải File đính kèm)

35/KH-TQTuVăn bảnadmin01-03-2022
4 Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2022.

(Tải File đính kèm)

20/KH-TQTuVăn bảnadmin07-02-2022
5 Kế hoạch công tác tháng 12/2021

(Tải File đính kèm)

138/KH-TQTuVăn bảnadmin01-12-2021
6 Kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động Năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

121/KH-TQTuVăn bảnadmin02-11-2021
7 Kế hoạch công tác tháng 11/2021

(Tải File đính kèm)

116/KH-TQTuVăn bảnadmin01-11-2021
8 Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân

(Tải File đính kèm)

40/QĐ-TQTuVăn bảnadmin20-10-2021
9 Kế hoạch công tác tháng 10/2021

(Tải File đính kèm)

97/KH-TQTuVăn bảnadmin04-10-2021
10 Kế hoạch giáo dục Năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

91/KH-TQTuVăn bảnadmin04-10-2021
11 Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá và thang điểm thi đua hàng quý đôi với công chức, viên chức Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

(Tải File đính kèm)

38/QĐ-TQTuVăn bảnadmin24-09-2021
12 Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá và thang điểm thi đua hàng quý đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/ND-CP

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

34/QĐ-TQTuVăn bảnadmin24-09-2021
13 Quyết định ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc của công chức, viên chức, nhân viên.

(Tải File đính kèm)

35/QĐ-TQTuVăn bảnadmin24-09-2021
14 Quyết định ban hành nội quy nhà trường

(Tải File đính kèm)

36/QĐ-TQTuVăn bảnadmin24-09-2021
15 Kế hoạch công tác tháng 9/2021

(Tải File đính kèm)

87/KH-TQTuVăn bảnadmin22-09-2021
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích